• eu
 • cz
 • pl
 • ru
 • kz
 • sk

Nákupní košík

0 položek

Poptávkový košík

0 položek

Realizace potrubních rozvodů, projekty, nabídky

Provádíme montáž potrubních systémů s hydraulickými šroubeními se zářeznými profilovými prsteny (DIN šrou­bení), Walform a Parflange a vařená potrubí.

 

a/  rozvody s hydraulickými šroubeními se zářeznými profilovými prsteny (DIN šrou­bení)

Pro standardní obvody jsou hydraulická vedení realizovány pomocí ocelových trubek, pryžových hadic a hydraulických šroubení s těs­ní­cím kuže­lem 24° , se zářeznými profilovými prsteny a maticemi s met­ric­kými závity ( Walterscheid,Voss, Parker),

 

 

Tyto lze pou­žít pro roz­měry ocelových i nerezových tru­bek až do 42mm, do tlaků max. 630 bar.

b/   potrubní rozvody s tvářenými koncovkami a s hydraulickými šroubeními vyu­ží­va­jící těs­nící kužel 24° a měkké těs­nění, zářezný prstýnek je  nahra­zen pře­tvá­ře­nou trub­kou na 24°.  ( např. Walform, Vossform, EO2-FORM atd.)

 

 

K vytvo­ření 24° těs­nící plo­chy dojde přímo z mate­ri­álu trubky. Tyto lze pou­žít pro roz­měry ocelových i nerezových trubek až do 42mm, do tlaků max. 630 bar.

K výhodám patří:

 • jednoduchá montáž
 • absolutní těsnost spojovaných míst
 • pevné spojení trubek
 • vysoká odolnost proti tlakovým rázům
 • nízké náklady

Konec trubky je strojně vytvarován do tvaru, který odpovídá hrdlu šroubení a převlečné matici dle DIN. Těsnící a upevňovací funkce jsou ve šroubení vzájemně odděleny a v jediném těsnícím bodě se nachází měkké těsnění. Strojní tváření trubky zaručuje stálou kvalitu geometrie, kterou je možno jednoduše kontrolovat.

Spolehlivá montáž
Výrazné výhody při montáži snižují celkovou pracnost montážních prací a zaručují bezproblémovou opakovatelnost montáže.


Montáž šroubení WALFORM spočívá pouze v utažení převlečné matice. Tímto se trubka s naformovanou čelní plochou dotlačí na čelo hrdla šroubení a předepne se. Vzniklý prostor mezi trubkou a 24° kuželem uvnitř hrdla je vyplněn měkkým těsněním. Válcová část konce trubky slouží jako vedení ve šroubení. Těsnícího účinku je docíleno speciálním měkkým těsněním, které se nachází v jediném bodě případných prosaků. Těsnění má symetrický tvar a proto nemůže dojít k jeho chybnému nasazení na trubku

Výhody montáže

 • velmi malé utahovací momenty
 • krátká utahovací dráha, 60° od nárůstu momentu v klíči
 • výrazně citelný nárůst momentu
 • zabezpečení proti přetažení
 • libovolná opakovatelnost montáže
 • montáž se provádí bez jakéhokoliv maziva - povrch převlečných matic je ošetřen protiotěrovým filmem.

Spolehlivé sevření trubky
Systém zaručuje spolehlivé upevnění trubky, které je schopné odolávat vysokému mechanickému namáhání bez dalších doplňujících komponentů, jako např. zářezný prsten.

Absolutní těsnost spoje
Měkké těsnění utěsňuje jediný možný bod prosaků

Vysoká odolnost proti tlakovýn rázům
Odolností proti tlakovým rázům rozumíme schopnost spoje čelit tlakovým špičkám. Společně s pevností spoje na ohyb je odolnost proti tlakovým rázům zásadním parametrem dynamické pevnosti šroubení. Šroubení WALFORM překračuje požadavky zkoušek, které jsou kladeny na šroubení pro hydrauliku.

Vysoké jmenovité tlaky
Jednotlivé komponenty šroubení WALFORM odpovídají DIN 2353/ISO 8434. K jednotlivým tlakovým řadám jsou stanoveny trubky o patřičné síle stěny.

Vysoké technické parametry

garantují bezchybný provoz zařízení umožňují využít cenově výhodné šroubení lehké a těžké tlakové řady, L-/S- řada. Minimální počet spojovacích komponentů 

 

Walform

 

WALFORM - moderní potrubní spojovací systém, splňující všechny požadavky současného trhu.
Spoj se skládá pouze ze tří komponentů:

 • těleso šroubení
 • převlečná matice
 • měkké těsnění (např. Viton®)
 
 
 Walform
 

 

 

Potrubní rozvody s  37° SAE-Bördel-přírubami

( např. Parflange-F37, Walterscheid-37° SAE Bördel)  je řešení pro spo­jení tru­bek o vel­kých světlostech.

Pro vytváření lemovaných trubek nutno použít elektronicky řízený stroj pro tvá­ření  (roz­vál­co­vání)  tru­bek na 37°a sys­tém čel­ního těs­nění. Tím je zajištěna racionální výroba, při dodržení stálé vysoké kvality. Bez rozdílu jedná-li se o výrobu nebo servisní montáž.


Spoj bez svárů

"SAE 37°" patří k nové výrobní řadě. Je cenově úspornou alternativou vůči potrubním spojům, které se v minulosti musely svařovat.  Potrubí po montáži není nutno chemicky čistit. Toto je zvláště výhodné u rozvodů z nerezových trubek a při montážích v zahraničí.


Charakteristika

 • dvě měkká těsnění na adaptéru zaručují optimální těsnost
 • snadná montáž adaptéru s centrováním
 • maximálně bezpečná montáž skrze 37° -spoj
 • šrouby a závitové díry jsou metrické

Doporučené materiály trubek
jsou používány trubky od průměru 16 mm do 140 mm (až 273 mm-velikost příruby 1/2" do 10").. Trubky musí být vhodné pro ohýbání za studena a lemování. Doporučujeme použít přesné bezešvé trubky s rozměry dle DIN 2391, Teil 1-C, materiál St 37.4 a ST 52.4 dle DIN 1630, provedení NBK-3.1 B a nerez 1.4571.

F37 Systém Parflange se používá pro připojení hydraulických trubek a komponent bez svařování.

V závislosti na velikosti trubky a příruby je F37 systém je schválen pro jmenovité tlaky až 420 bar (6000 psi, respektive 42 MPa). Tyto jsou běžně používané v loďařském, offshore a těžkém strojírenství např. pro jeřáby a výtahy.

Vzory přírub jsou podle

 • ISO 6162-1 / SAE J 518 Code 61 (3000 psi / 210 bar)
 • ISO 6162-2 / SAE J518 Code 62 (6000 psi / 420 bar)
 • ISO 6164 (400 bar).
 
 

Parflange

 

 

 Parflange

 

 

  

 

 zákaznická aplikace

 

 

Kontaktujte nás:

tel: 572 637 796

email: poptavky@hydroma.cz