• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

Nákupní košík

0 položek

Poptávkový košík

0 položek

Dotační projekt - Genderová rovnováha ve firmách

 
Pracujeme spolu – genderová rovnováha ve firmách


Nastavení genderových cílů a priorit firmy


1Aktualizace stávajících firemních dokumentů v návaznosti na prosazení rovných příležitostí

2. Pravidelný sběr a analýza firemních statistik z pohledu genderu – spokojenost zaměstnanců a zaměstnankyň z perspektivy dodržování rovných příležitostí

3. Motivace rodičů, kteří jsou na MD/RD, k brzkému návratu do firmy

4. Nastavení pravidel pro užívání genderově korektního jazyka při firemní komunikaci vnitřní i vnější

5. Zabezpečení a udržení adekvátní pracovní síly, odborný a osobnostní růst pracovníků a pracovnic, efektivní využívání lidského potenciálu společnosti

6. Zdokonalení motivačního systému, který přispívá ke stabilizaci zaměstnanců a zaměstnankyň

7. Nastavení implementace etického kodexu firmy do každodenního chodu firmy

8. Jasné vymezení komunikace mezi zaměstnanci a vedením společnosti 

9. Aktualizace základních firemních dokumentů v souladu s používáním genderově korektního jazyka

10. Intenzivní příprava žen do vedoucích pozic společnosti