• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

Nákupní košík

0 položek

Poptávkový košík

0 položek

DOPRAVA A PODMÍNKY

 
DOPRAVA ZBOŽÍ
 
Nedohodne-li se prodávající a kupující v konkrétním případě jinak, zajišťuje dopravu zboží kupujícímu prodávající dle přepravních zvyklostí HYDROMA, spol. s r. o. Cenu přepravy hradí kupující.
Místem, z  něhož se přeprava dle těchto obchodních podmínek uskutečňuje, se rozumí sídlo prodávajícího, místem konečného určení je pak sídlo kupujícího, pokud se ve smlouvě nesjednají jiné podmínky plnění.
V případě dodávky zboží prostřednictvím veřejného přepravce přechází nebezpečí škody na věci předáním zboží tomuto veřejnému přepravci.
 
 
VARIANTY DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
- osobní odběr
- dodání naším vozidlem (cena dohodou)
- přepravní službou PPL (do 50 kg)
- EMS (do 20 kg, závoz i v sobotu)
- VPM Trans (nad 50 kg)
 
 
DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
Plnění se uskuteční na základě předání a převzetí zboží  potvrzením dodacího listu. Přejímku zboží provádí pověřený zaměstnanec prodávajícího se zástupcem kupujícího popř. dopravcem.
Výsledkem přejímky zboží bude dodací list, ve kterém bude zaznamenán výsledek přejímacího řízení.
Po převzetí zboží kupujícím předá prodávající kupujícímu potvrzený dodací list jako doklad o plnění. Jestliže plnění nastává předáním dopravci, potvrdí za kupujícího dodací list řidič a doplní údaj o svém jménu, číslo občanského průkazu, SPZ vozidla, které zajišťovalo přepravu.
 
 
BALENÍ A ZNAČENÍ ZBOŽÍ
 
Zboží bude baleno způsobem odpovídajícím dohodnutému nebo zvolenému způsobu dodání tak, aby bylo chráněno před poškozením a zničením během přepravy. Za standartní balení je považován kartónový obal, paleta, dřevěná bedna....
Pokud není uvedeno jinak, je balení, vhodná konzervace včetně průvodní dokumentace zboží dle zvyklostí HYDROMA, spol. s r. o.
Obaly a vhodná konzervace budou kupujícímu (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) účtovány. K těmto cenám náleží příslušná sazba DPH.
 
 
Ceník přepravného službou PPL po ČR - 230,5 KB
 
Ceník přepravného službou PPL po SK - 247,5 KB  
 
Ceník přepravného službou EMS po ČR - 202 KB