OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HYDROMA, SPOL. S R. O.

 
Obchodní firma HYDROMA, spol. s r.o. se sídlem v Uherském Brodě, Vlčnovská 2477, IČO 49973606, zapsaná u Krajského soudu v Brně v oddílu C vložka 13802 vydává  v souladu s ust. § 1751 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  tyto obchodní podmínky:

- vznik kupní smlouvy
- kupní cena
- platební podmínky
- nabytí vlastnického práva
- doprava zboží
- dodání zboží
- balení a značení zboží
- záruční podmínky
- všeobecná a závěrečná ujednání

 

 


 


Hlavní strana | Slovník | Newsletter | Mapa stránek
 
Helpline: +420 572 637 796 | Telefon: +420 572 637 796 | E-mail: hydroma@hydroma.cz
SEO Rozcestník